Katkaisuhoito

Palvelumme 

Kotona tapahtuva alkoholivieroitus (katkaisuhoito) on hoitokokonaisuus, johon sisältyy hoitajan päivittäiset kotikäynnit (1-2 kertaa/vrk) 3-5 vrk:n ajan. Jokaiselle potilaalle tehdään yksilöllinen lääkehoito- ja hoitosuunnitelma. Katkaisuhoitojakson aikana arvioidaan päivittäin potilaan vointia, ja hoitajalla on mahdollisuus olla yhteydessä päihdelääkäriin aina tarvittaessa. Katkaisuhoidon lopussa suosittelemme päihdelääkärin tapaamista mahdollisimman sopivan jatkokuntoutuksen arvioimiseksi. 

Hoidosta vastaava lääkäri on aina kokenut, päihdelääketieteeseen erityispätevyyden saanut, Suomessa koulutettu lääkäri. Hoitoon osallistuva hoitaja ovat koulutukseltaan aina ensihoitoon erikoistunut sairaanhoitajia joilla on lisäksi ensihoidon (AMK) -tutkinto ja hoitotason pätevyys sekä kokemusta niin sairaalapäivystyksestä kuin ambulanssistakin. 

Ensihoitajan arviointikäynti

Hoito alkaa pääsääntöisesti ensihoitajan arviointikäynnillä, joka toteutuu mahdollisimman nopeasti, jopa tunnin sisällä yhteydenotosta. Tällä ensimmäisellä ”kiirekäynnillä” saadaan usein asiakkaan tilannetta jo selvästi rauhoitettua. Hoitaja haastattelee potilaan ja tapaamiseen mahdollisesti osallistuvan läheisen. Hoitaja kartoittaa akuutin tilanteen ja tekee potilaalle alkoholin promillemittauksen sekä vitaalitutkimukset

Vitaali- eli peruselintoimintojen mittaus :
-Verenpaineen mittaus (+ pulssi)
-Lämpömittaus 
-Verensokerimittaus 
-Happisaturaation mittaus
-Tarvittaessa tehdään karkea neurologinen tutkimus 

Alkuhaastattelussa käydään läpi potilaan viimeaikainen alkoholin käyttö, perussairaudet, mahdolliset allergiat, käytössä olevan lääkitys sekä mahdolliset aiemmat päihdehoitojaksot. 

Tämän jälkeen hoitaja kertoo eri hoitovaihtoehdoista sekä esittää oman suosituksensa siitä, miten tilanteessa kannattaa edetä. Hoitajan arviokäyntiin on mahdollista yhdistää päihdelääketieteeseen erikoistuneen lääkärin puhelinkonsultaatio, jolloin voidaan tarvittaessa aloittaa vieroitushoitolääkitys jo heti ensimmäisen käynnin yhteydessä jolloin erillisiä apteekkikäyntejä ei tarvita. Joskus potilas saa tarvittavan avun ja neuvot tilanteeseensa jo pelkällä hoitajan arviointikäynnillä. Useimmiten on kuitenkin tarpeellista jatkaa hoitoa seurantakäynneillä ja yhdistää hoitoon joko lääkärin puhelinkonsultaatio tai lääkäri-hoitajatapaaminen. Hoitosuunnitelma tehdään aina potilaan toiveita huomioiden ja lopullinen päätäntävalta hoidon laajuudesta ja kestosta on asiakkaalla.

Päihdelääkärin vastaanottokäynti

Halutessaan potilas voi varata myös ajan päihdelääkärin vastaanotolle (ajanvaraus:Terveystalo/Kamppi). Tapaamisen aikana lääkäri tutkii potilaan ja arvioi hänen psyykkistä ja fyysistä vointiaan. Lääkäri määrää potilaalle yksilöllisesti arvioidun lääkityksen ja tekee jatkohoitosuunnitelman yhdessä potilaan kanssa. Lääkäri voi suositella potilaalle alkoholin käyttöä estävää lääkitystä tai juomishimoa hillitsevää lääkitystä. Lisäksi tapaamisessa keskustellaan asiakkaan mahdollisista psyykkisistä oireista, joilla voisi olla vaikutuksia asiakkaan alkoholin käyttöön. Tämän pohjalta arvioidaan yksilöllisesti esim. masennuslääkityksen tai unta parantavan lääkityksen tarvetta.

Teemme kotikäyntejä myös muualle Etelä-Suomeen tai voit halutessasi majoittautua suosittelemaamme pääkaupunkiseudun hotelliin hoidon ajaksi. Kysy lisää numerosta: 040-662 1144. Yksilöllinen vieroitushoito - meillä hoidosta vastaa aina päihdelääketieteen erityispätevyyden saanut Suomessa koulutettu lääkäri, LL Maarit Rauhala. 

 Hoitaja on aina ensihoitotaustainen, päivystyksessä ja/tai ambulanssissa työkokemusta hankkinut ensihoitaja (amk) ja sairaanhoitaja. - ammatillisen osaamisen ja kokemuksen lisäksi on meillä myös elämänkokemusta ja ymmärtämystä. Siksi hoitoosi osallistuvan henkilöstön keski-ikä on n. 50 v.  

Päihdepäivien esitys (Power point)

(paihdelaakarit.fi 2018)

(c)2018. Powered by Docline