Hinnat

Hinnat

Ensimmäisellä hoitajan kotikäynnillä suunnitellaan hoitojaksoa yhdessä potilaan kanssa hänen toiveensa huomioiden. Jokaiselle tapaamiselle on varattu riittävästi aikaa (60-90 min), jotta voimme paneutua asiakkaan tilanteeseen huolellisesti, ilman kiireen tuntua.

Koska hoitomme on suunniteltu yksilölliseksi, vastaa sama hoitaja/lääkäri potilaasta koko hoitojakson ajan ja hoidamme aina vain yhtä potilasta kerrallaan hänen taustaansa ja ongelmiinsa aidosti keskittyen. 

Peruskatkaisuhoitojakso (3 vrk)

Peruskatkaisuhoitojakso soveltuu potilaalle, jolla on lieviä tai keskivaikeita vieroitusoireita ja potilaan hoito voidaan aloittaa tilanteessa (ns. "nollilta"), jolloin ulospuhallusilman alkoholipitoisuus on alle 0,5 promillea. Hoitojakson kotikäynnit ajoittuvat siten, että tapaamisten välit (3-4 hoitokertaa) ovat noin 12-24 tuntia. Kuitenkin siten, että kaksi ensimmäistä tapaamista tehdään saman vuorokauden aikana (ns. painotettu aloitus). Ensimmäinen hoitajan kotikäynti sisältää tarvittavat vitaalitutkimukset, lähtötilanteen arvion, päihdelääkärin puhelinkonsultaation ja lääkehoidon aloituksen.

Jakson kokonaishintaan sisältyy yksilöllinen lääkehoito, hoidonaikaiset lääkkeet, matkakustannukset pääkaupunkiseudulla sekä tapaamiskertojen yhteydessä tarjottava tukea antava ja motivoiva keskusteluapu. 

Intensiivinen katkaisuhoitojakso (3-5 vrk) 

Intensiivistä jaksoa suositellaan potilaille joilla on keskivaikeita / vaikeita vieroitusoireita tai mikäli hoitojakso aloitetaan ns. “promilleissa” (uloshengitysilman alkoholipitoisuus >1 promillea) Ensimmäinen tapaaminen ensihoitajan kanssa voidaan tehdä jopa tunnin sisällä yhteydenotosta. Seuraava tapaaminen ajoitetaan vielä samalle vuorokaudelle, jotta varmistutaan siitä, että veren alkoholipitoisuus laskee alle tason, jolla varsinainen katkaisuhoitolääkitys voidaan aloittaa. Kaikkien hoitokertojen (4 kpl) yhteydessä konsultoidaan aina päihdelääkäriä. 

Näin voidaan arvioida ja toteuttaa paras mahdollinen hoito kullekin potilaalle yksilöllisesti. Tapaamiskertojen lisäksi sovitaan (tarpeen niin vaatiessa) hoitajan puhelinkonsultaatiota jakson aikana motivaation ylläpitämiseksi ja mahdollisten hoito-ohjeiden seurantaa ja päivitystä varten. Jakson kokonaishintaan sisältyy yksilöllinen lääkehoito, hoidon aikaiset lääkkeet, matkakustannukset pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) sekä tapaamiskertojen yhteydessä tarjottava tukea antava ja motivoiva keskusteluapu. Tarvittaessa myös laboratoriolähete maksakokeita (ASAT, ALAT, GT) varten. 

Hoitokokonaisuuksien hinnat: Riippuen aloitusajankohdasta ja sijainnista alk. 1200 euroa.

Konsultatiivinen kartoitus- ja arviointikäynti sekä lisäkäynnit

Potilaan hoitohalukkuus ja oma motivaatio voivat usein vaihdella. Myös omaisten ja läheisten tieto sairaudesta ja hoitomahdollisuuksista voi olla puutteellinen. Siksi voikin olla hyvä aloittaa hoitovaihtoehtojen kartoitus arviokäynnillä, jonka aikana voidaan miettiä niin julkisen sektorin kuin yksityistenkin palveluntuottajien palveluja ja hoitomahdollisuuksia yhdessä. Potilaana voi siis olla joko alkoholiongelmasta kärsivä itse tai hänen omaisensa. Varsinaisia lääkinnällisiä tai hoidollisia toimenpiteitä ei arviointikäynnin aikana tehdä, mutta ensihoitajan suorittamat perusmittaukset ja tilannearvio suosituksineen kuuluvat käynnin kokonaishintaan. 

Hinta: 300 euroa (ma-pe)/350 euroa (la-su) 

Laskutus ja maksutavat Palvelun luonteesta johtuen kaikkien hoitokokonaisuuksien laskutus tapahtuu ensimmäisen tapaamisen yhteydessä. Maksun voit suorittaa kätevästi myös verkkopankissa tai käteisellä. Yritykset ja yhteisöt myös laskutuksella. Hoidon aikaiset lääkkeet sisältyvät kokonaishintaan, Myös matkakustannukset sisältyvät aina hoitojakson kokonaishintaan Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueella. Muut Uudenmaan alueen kunnat 1 euro/km. Ajanvaraukset suoraan numerosta: 040-662 11 44 tai s-postitse:info@paihdelaakarit.fi Terveydenhuollon palveluihin ei lisätä arvonlisäveroa (Alv. 34§).
(c)2018. Powered by Docline