Katkaisuhoito

Kysymyksiä katkaisuhoidosta

Kymmenen yleisintä kysymystä päihdelääkärit.fi palvelusta 

 1. Kenelle palvelu on tarkoitettu? 
Vastaus: Palvelu on tarkoitettu alkoholiriippuvaisille henkilöille, jotka tarvitsevat lääketieteellistä apua alkoholin käytön lopettamiseen ja joilla syystä tai toisesta ei ole mahdollista hakeutua julkisen hoidon piiriin.

 2. Voinko aloittaa hoidon päihtyneenä? 
Vastaus: Ensimmäinen hoitajan suorittama arviointikäynti voidaan tehdä, vaikka olisitkin päihtynyt. Tärkeintä on oma tahto lopettaa juominen. Lääkehoidon aloitus vaatii kuitenkin aina joko lääkärin puhelinkonsultaation tai tapaamisen. Pääsääntöisesti lääkehoito pyritään aloittamaan heti selkeiden vieroitusoireiden alkaessa. 

 3. Paljonko palvelunne maksavat? 
Vastaus: Hinnasto on nähtävillä kohdassa ”hinnat”. Kolmen/viiden vrk:n katkaisuhoitojakso kotona maksaa 980-1120 euroa riippuen kotikäyntien lukumäärästä, sijainnista, aloitusajankohdasta ja hoitoosi osallistuvista henkilöistä. 

 4. Millaisia ihmisiä on asiakkainanne? 
Vastaus: Hoitonsa itse maksavia naisia ja miehiä eri ikäluokista ja ammattiryhmistä. Työssä käyvät ja eläkkeellä olevat muodostavat suurimmat ryhmät. Miehiä potilaista on n. 70% ja naisia n. 30 %. Potilaiden ikähaarukka vaihtelee 35-75 ikävuoden välillä keskiarvon ollessa 53 vuotta. 

 5. Kuinka hyvin katkaisuhoito avullanne onnistuu ja millaisia tuloksia voin odottaa? 
Vastaus: Käytössämme on lääketieteelliseen tutkimustietoon perustuvat lääkkeet ja hoitokäytännöt. Suurin osa potilaista saa helpotusta oloonsa jo ensimmäisellä tapaamiskerralla. Kaikki asiakkaamme ovat 3 vuorokauden seurannassa päässeet ns. "nollille". 

 6. Mitä tapahtuu on kun katkaisuhoito on ohi? 
Vastaus: Jokaisen asiakkaan kanssa suunnitellaan hänelle parhaiten sopiva jatkohoito. Kerromme sekä yksityisistä että kunnallisista jatkohoitomahdollisuuksista alan uusinta tietoa hyödyntäen. 

 7. Voinko luottaa siihen, että hoitoni pysyy halutessani salassa ja minun yksityisasianani? 
Vastaus: Kyllä voit. Emme esimerkiksi käsittele potilastietoja lainkaan tietoverkoissa. Lisäksi hoitohenkilöstömme työskentelee siviilivaatetuksessa eikä ajoneuvoistamme tai varusteistamme käy ilmi edustamamme yritys. Luonnollisestikin meitä kaikkia sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus. 

 8. Mikä ero on katkaisuhoidolla ja kuntoutuksella?
Vastaus: Katkaisuhoidossa lievitetään alkoholin käytön lopettamiseen liittyviä vieroitusoireita, sekä ehkäistään vieroitustilaan liittyviä komplikaatioita kuten kouristuskohtauksia. Kuntouttava hoito on jatkohoitoa katkaisuhoidolle. Kuntouttavan hoidon aikana etsitään keinoja retkahdusten ehkäisyyn ja elämänhallinnan parantamiseen. Kuntouttavassa hoidossa pääroolissa on keskustelu, mutta lääkehoitoa voidaan käyttää tarvittaessa tukena. Kuntouttava hoito on pidempiaikaista kuin katkaisuhoito, sen sisältöön ja kestoon vaikuttavat potilaan toiveet ja tavoitteet. 

9. Miksi lääkäri ei vain voi kirjoittaa lääkkeitä minulle ja jättää ne otettaviksi ohjeen mukaan? 
Vastaus: Katkaisuhoidossa potilas tarvitsee lääkehoidon lisäksi terveydenhuollon ammattilaisen tukea ja kannustusta. Alkoholivieroitusoireiden hoitoon käytetään bentsodiatsepiini-ryhmän lääkkeitä, jotka aiheuttavat pitkäaikaisessa käytössä herkästi riippuvuutta. Bentsodiatsepiinit ovat lyhytaikaisesti ja oikein käytettyinä hyviä ja tehokkaita lääkkeitä vieroitusoireiden hoitoon. Valitettavan usein alkoholiriippuvaisella henkilöllä bentsodiatsepiinien itseannostelu johtaa kuitenkin alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttöön, mikä on hyvin vaarallista. 

10. Miksi tarvitaan vähintään kolmen päivän katkaisuhoitojakso? Eikö lääkitystä voi lopettaa heti kun oireet häviävät? 
Vastaus: Kun alkoholikäyttö on jatkunut pitkään, ei vieroitusoireistakaan selviä yhdellä päivällä, vaan oireet kestävät yleensä vähintään kolmen päivää. Lisäksi uniongelmat voivat kestää viikkoja. Kouristuskohtauksia voi tulla vielä useammankin päivän jälkeen juomisen lopettamisesta. 

Lähde:Maarit Rauhala, LL (päihdelääketieteen erityispätevyys)
Lääkärilehti: Lääkärilehden artikkeli löytyy täältä.
(c)2018. Powered by Docline